Liberalno demokratska stranka BiH je prije 5 minuta primljena u ALDE, evropsku liberalnu stranku. Odluka je donesena jednoglasno na Kongresu u Amsterdamu na kome ucestvuje preko 1500 delegata iz vecine evropskih drzava. Veliko priznanje i ogromna podrska liberalima Bosne i Hercegovine a ujedno i nova poruka gradjenima BiH u kojem pravcu treba krenuti.