Alijansa Liberalnih i demokratskih stranaka u Evropskom parlamentu nastavit ce pružati podršku evropskim integracijama Bosne i Hercegovine kao društva baziranog na vladavini prava i funkcionalnoj i potpunoj zaštiti svih individualnih i kolektivnih prava članova BH drustva, istakao je Ilhan Kyuchyuk, potpredsjednik ALDE -a tokom sastanka sa delegacijom LDS BiH.

Potpredsjednik ALDE-a predvodi delegaciju evropskih liberala na turneji po Jugoistočnoj Evropi zbog slabljenja vladavine prava, redukcije osnovnih ljudskih sloboda i povećanju radikalnih nacionalizama.

„Vjerujemo da se radi o pravovremenoj i korisnoj posjeti jer su liberalna politicka filozofija i liberalna politička grupacija u Evropskom parlamentu uvijek bila motor napretka EU. Ova vrsta povratka liberala u prostor našeg regiona je za nas vrlo ohrabrujuća i mobilizirajuća. Sretni smo sto je potpredsjednik Ilhan tokom boravka uputio i poziv LDS-u za učešce na predstojećem Kongresu ALDE-a u decembru u Amsterdamu. LDS će kao i dosad nastaviti promovirati i boriti se za ključne evropske vrijednosti, vladavinu prava, tržišnu ekonomiju i jednaka prava za sve iako to nažalost u BiH svakim danom sa ovom vlasti postaje sve teže”, rekao je Predsjednik LDS Amir Husarić nakon susreta sa potpredsjednikom ALDE-a.

Sarajevo, 03.11.2017.g.