O nama

ABOUT US

Liberalno-demokratska stranka je najstarija politička organizacija u BiH. Nastala je 1989. godine od Saveza Socijalističke Omladine BiH – podmlatka KomunističkePartije u BiH.
Od tada do danas učestvovala je na svim opštim i lokalnim izborima sa manje ili više uspjeha. 90-tih godina, a nakon rata u BiH ovoj stranci su se priključile Liberalna Bošnjačka Organizacija – LBO, čiji je predsjednik bio prof. Muhamed Filipović, a u aprilu 2007. godine pod okrilje LDS-a prišao je i Pokret za Promjene – PZP.
LDS BiH je od 1994. godine punopravna članica Evropskih liberala ELDR-a (European Liberal Democratic Party) što je najduži staž u nekoj evropskoj asocijaciji stranaka među svim BH političkim strankama.
Predsjednik LDS-a od osnivanja do aprila 2005. bio je Rasim Kadić, a na 5. Kongresu održanom u aprilu 2005. godine za predsjednicu LDS-a je izabrana prof. Lamija Tanović. Na posljednjem Kongresu održanom u maju 2010. godine za predsjednika stranke je izabran Bojan Zec Filipović.